เกี่ยวกับเรา

บริษัท นีโอ-เทค ซิสเต็ม จำกัด  ( NEO-TECH SYSTEM CO., LTD. )

            สถานที่ตั้ง  :  เลขที่  502/543  ถนนเดชะตุงคะ  แขวงสีกัน  เขตดอนเมือง  กรุงเทพฯ  10210

โทรศัพท์  :  02-9678413 ~ 4   โทรสาร  :  02-9678418   e-mail : admin@neo-techsys.com    

 สโลแกนของบริษัท     “ Application of Innovation ”

               บริษัทนีโอเทค ซิสเต็ม จำกัด  ตั้งขึ้นจากความสนใจในธุรกิจการให้การบริการวางระบบอย่างครบวงจร  ด้วยเทคโนโลยีด้านระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย  ในระยะเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจ  บริษัทฯ ได้ให้บริการออกแบบและวางระบบ  พร้อมติดตั้ง  ระบบรักษาความปลอดภัย  ระบบไฟฟ้า  ระบบ network  และออกแบบโปรแกรมควบคุมอัจฉริยะ ( Micro Controller ) ตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม

               ต่อมา บริษัทฯ ได้ลงทุน  ส่งเสริมและพัฒนาการค้นคว้าการออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยระดับสูง  ที่มีความครบวงจร  อาทิเช่น  ภายในอาคารเคหะสถานของบุคคลสำคัญ  อาคารสำนักงานที่มีความ ต้องการและข้อจำกัดเฉพาะด้าน  เป็นต้น  นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในการพัฒนาขอบเขตการให้การบริการให้มีความกว้างขวาง  ครอบคลุมและกระจายสู่กลุ่มลูกค้าทั่วไป  ตามลำดับ  โดยมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนองานวาง  ระบบอย่างครบวงจร  ด้วยเทคโนโลยีชั้นนำ  จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง  โดยมุ่งเน้นการคัดสรรสินค้าที่มี คุณภาพ และการบริการทั้งก่อนและหลังการขาย ที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อให้ลูกค้าได้รับความปลอดภัยและความพึงพอใจสูงสุด   

          จุดมุ่งหมาย (Mission)              

               เป็นบริษัทชั้นนำ ในการให้บริการออกแบบงานระบบ และจำหน่ายอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีความทันสมัยและมีคุณภาพสูงอย่างครบวงจร ในราคายุติธรรม พร้อมบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ลูกค้าได้รับความปลอดภัยและมีความพึงพอใจสูงสุด

 

ประเภทสินค้าและบริการของบริษัทฯ  แบ่งเป็นหมวดหมู่ดังนี้ :

 1. IT Products : จำหน่ายสินค้าประเภท อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค, ซอร์ฟแวร์  และ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

2. CCTV & Security System Products  :  วางระบบ บริการติดตั้ง ซ่อม และจำหน่าย  รวมทั้งนำเข้าจากโรงงานผู้ผลิต  สินค้าสำหรับงานระบบรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย  เครื่องบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด (DVR), กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

3. Surge Protection for IP Network Camera and CCTV System : วางระบบ  บริการติดตั้ง และ จำหน่ายระบบป้องกันไฟกระโชกสำหรับอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดเนื่องจากอุปกรณ์ของระบบกล้องวงจรปิด เป็นอุปกรณ์ที่มีชิ้นส่วนของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์และ ชิ้นส่วนประกอบคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น  ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวแม้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบกล้องวงจรปิด  แต่ข้อเสีย คือ มีความเปราะบางและไวต่อสัญญาณรบกวนเป็นอย่างมาก  เช่น แรงดันไฟกระโชก, แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วขณะ, แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดจากฟ้าผ่า เป็นต้น  ดังนั้นอุปกรณ์ป้องกัน ไฟกระโชก (Surge Protector)  จึงเป็นตัวเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบกล้องวงจรปิดทำงานได้อย่างมีระสิทธิภาพสูงสุด  

4. Lightning Protection and Grounding System  :  วางระบบ บริการติดตั้ง และจำหน่ายระบบเสาล่อฟ้า

5. Access Control System  :  วางระบบ ออกแบบโปรแกรมควบคุมระบบ บริการติดตั้ง ซ่อม และ จำหน่าย  อุปกรณ์สำหรับระบบควบคุมประตูเข้า/ออก  และลงเวลาเข้าออกพนักงาน

6. Parking & Gate Barrier System :  วางระบบ ออกแบบโปรแกรมควบคุมระบบ  บริการติดตั้งและจำหน่าย  อุปกรณ์สำหรับระบบไม้กั้นทาง

 7. ออกแบบ วางระบบ และติดตั้งระบบควบคุมการใช้งานภายในอาคารสำนักงาน  อาทิเช่นระบบไฟฟ้า  ระบบคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ network, ระบบเสียงตามสาย, ระบบโทรศัพท์ เป็นต้น

  

8.  บริการติดตั้ง ซ่อม จำหน่าย และวางระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ

9.  ออกแบบโปรแกรมควบคุมระบบ Software สำหรับระบบเก็บเงินค่าผ่านทาง

10. ออกแบบโปรแกรมระบบควบคุมด้วย Micro Controller และ PLC

 

ระบบโดย OpenCart
NEO-TECH SYSTEM CO.,LTD. © 2021 | ระบบไทยโดย Opencart2004 - Designed by Yoocart