ร่วมงานกับเรา

พนักงานขาย ( SALE )   5   ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. การศึกษา : ม.6 / ปวส. / ปริญญาตรี
 2. มีประสบการณ์ด้านการขาย (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
 3. รักงานขาย  มีความสามารถในการเจรจา นำเสนองานบริการ วิเคราะห์ลูกค้าได้
 4. มีทักษะในการพูด สร้างความสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ ไหวพริบดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 5. บุคลิกภาพดี
 6. มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ช่างเทคนิค / ช่างไฟฟ้า / ช่างอิเล็คทรอนิคส์    5    ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. การศึกษา : ม.3 - ม.6 / ปวช. ขึ้นไป
 2. มีความรู้และประสบการณ์ด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้า  ระบบแลน  ระบบกล้องวงจรปิด (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
 3. มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 4. มียานพาหนะเป็นของตนเอง (มอเตอร์ไซด์)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IT support /  programmer    3    ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. การศึกษา : ปวส. / ปริญญาตรี
 2. มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบ หรือด้านการออกแบบดูแลเว็บไซด์ (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
 3. มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
ระบบโดย OpenCart
NEO-TECH SYSTEM CO.,LTD. © 2022 | ระบบไทยโดย Opencart2004 - Designed by Yoocart